Vartyti istorijos lapus, semtis išminties, idėjų ir visa tai nešti į ateitį. Nuvalyti amžių dulkias ir prikelti naujam gyvenimui šeimos tradicijas. Mano šeimos istorija- užrašyta baltais muilo burbulais. 1948m.,gegužės 24d.mano šeima buvo ištremti į Sibirą. Suluošinti gyvenimai ir vienintelis noras, kada nors grįžti į namus. Ir sugrįžus, kirbėjo tik viena mintis. Kaip išgyventi lauktoje, bet nesvetingoje tėvynėje. Iš kartos į kartą keliavusi muilo virimo tradicija, galėjo taip ir sunykti. Bet močiutė man papasakojo, kad jos seneliai su pirmąja emigrantų banga pasitraukė iš carinės Lietuvos į Ameriką. Ten išmokę virti muilą ir šią tradiciją parsivežė į Lietuvą. Muilą virė jos močiutė, mama ir ji. Ir po daug metų, dabar muilą verdu aš. Muilo istorija- gyva!
 A.P.B.