Vartai uždaryti. Aš stoviu savo sprogstančiame pavasaryje. Besidaužantis vėjas lupa paskutines skrandas ir nupūtęs dulkias, papuošia žiedais. Reti saulės šypsniai apšviečia, vis labiau bąlančią pradžią ir pirštų galais gali liesti šį virsmą. Kiekvienais metais tas pats, bet kartu ir neapsakomai kitaip.
Vartai uždaryti…

Balandis 2020m.